Уринна инконтиненция – патофизиология и терапия


md 01/05/2014

Уринната инконтиненция (УИ) е проблем, честотата на който се увеличава с възрастта и е два пъти по-чест при жените, отколкото при мъжете. International Continence Society (ICS) дефинира УИ като неволево изпускане на урина, което представлява хигиенен и социален проблем за отделния човек. Състоянието може да се прояви като симптом, находка по време на преглед или […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.