Терапевтично поведение при гастроезофагеална рефлуксна болест


md 01/05/2014

Основните съвременни аспекти в лечението на гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ, gastroesophageal reflux disease – GERD) включват промяна в начина на живот и емпирична терапия с инхибитори на протонната помпа (PPI), която e средство на първи избор за контрол на симптомите (1). Епидемиология Диетата в развитите държави превръща ГЕРБ в широко разпространено заболяване с увеличаваща се […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.