Резекция на бъбречен карцином с инвазия на долна празна вена и дясно предсърдие: клиничен случай и предглед на оперативни техники


md 01/05/2014

Д-р Васил Гегусков, д.м., Д-р Георги Манчев, Доц. д-р Владимир Данов, д.м. Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ Св. Анна – София, georgi.manchev@ymail.om Абстракт Светлоклетъчният карцином на бъбрека показва склонност към инвазия на долната куха вена и дясното предсърдие. Хирургичната резекция на такива авансирали тумори може да подобри дългосрочната преживяемост. Представяме случай на бъбречен карцином в ниво […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.