Предимства на liraglutide като втора линия терапия на диабет тип 201/05/2014

Хроничната хипергликемия, затлъстяването и артериалната хипертония са патологични характеристики на захарния диабет тип 2 (ДТ2), като подобряването на гликемичния контрол е водещата, но не единствената цел на лечението на това заболяване. Терапевтичното повeдение при ДТ2 изисква мултифакториален подход, който надхвърля контрола на кръвната глюкоза и обхваща също така контрол на артериалното налягане (АН) и на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.