Най-добрите три български научни разработки според списание МД, представени в секция Хирургия на Международния конгрес по медицински науки – ICMS 2014 в София01/05/2014

Топографо-анатомично изследване на екстраперитонеалната анатомия на предна коремна стена във връзка с тоталната екстраперитоенална лапароскопска херниопластика Ч. Иванов1, д-р Д. Димитров2, З. Василева1, М. Юреско1, д-р И. Петрова2, д-р Т. Делийски2, д-р Ст. Йочкова, д-р Р. Доцова, д-р Е. Иванов3 1 Студентски кръжок по онкологична хирургия МУ-Плевен 2 Клиника по онкологична хирургия МУ-Плевен 3 Катедра […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.