Хроничен болков синдром


md 01/05/2014

Хроничният болков синдром (ХБС) е чест проблем, който е предизвикателство за клинициста поради комплексния си характер, неясната етиология и трудното повлияване от терапия. Най-често ХБС се дефинира като наличието на продължителна (>6 месеца) болка, макар че някои автори считат три месеца давност като минимален критерий. Състоянието представлява съвкупност от симптоми, които често не се поддават […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.