Фотопротекция01/05/2014

Ограничената слънчева експозиция и носенето на подходящо облекло са сред най-ефективните методи за профилактика на злокачествените тумори на кожата, но поради съвременния начин на живот, прилагането на слънцезащитни средства (фотопротектори) е важна стъпка в превенцията на тези заболявания.

Продължителната експозиция на слънце е основна причина за фотостареене, фоточувствителност и фотокарциногенеза.

Установено е, че пет или повече слънчеви изгаряния удвояват риска за развитие на рак на кожата. Около 80% злокачествените лезии са в резултат на базоцелуларен (базалноклетъчен) карцином, 15% - на спиноцелуларен (сквамозноклетъчен, плоскоклетъчен) карцином и почти 5% - на малигнен меланом.

Около 90% от всички немеланомни епидермални кожни карциноми са свързани с експозиция на кожата на UVB радиация (доказан човешки канцироген). Половината от възрастните хора имат поне едно слънчево изгаряне през предшестващите 12 месеца.

Приложението на фотопротектори профилактира появата на спиноцелуларен карцином в експериментални животински модели. При хора, редовното използване на слънцезащитни продукти значимо намалява честотата на актиничната кератоза (най-честата преканцероза), соларната еластоза и на спиноцелуларния карцином.

Ефективността на фотопротекторите се определя от слънцезащитния фактор (sun protection factor - SPF), който се дефинира като дозата ултравиолетова радиация (основно от В-спектъра), необходима за създаването на една минимална еритемна доза (minimum erythemal dose - MED) след приложението на 2 mg/cm2 продукт, разделена на дозата, предизвикваща MED върху непротектирана кожа.

В зависимост от техния SPF, фотопротекторите се делят на минимално (SPF 15), средно- (SPF 30) и високопротектиращи (SPF>50+). Удвояването на слънцезащитния фактор не е равнозначно на удвояване на ефекта. Например, SPF 15 абсорбира около 93% от утравиолетовите лъчи, SPF 30% - 97%.

Редовната употреба на фотопротектор със SPF 15+ намалява риска за развитие на спиноцелуларен карцином с 40% и на меланом - с 50%.

Поради това, всеки човек, независимо от типа на кожата, се нуждае от фотопротектор, абсорбиращ UVA и UVB* лъчите, със SPF поне 15, за предпочитане 30, когато прекарва на открито повече от 20 минути. При децата се препоръчва SPF 50+ (четете в рубрика Педиатрия: Слънцезащита при бебета и деца).

Фотопротекторът трябва да се нанася 15-30 минути преди излагане на слънце, последвано от повторна апликация след 15-30 минути. Необходимо е повторно нанасяне на фотопротектора през поне два часа при плуване и ползване на хавлии.

Слънцезащитните средства могат да бъдат водоустойчиви (необходимо е повторно нанасяне, ако човек е бил във вода над 40 минути) и висоководоустойчиви (необходимо е повторно нанасяне, ако човек е бил във вода 80 минути). Целта на тези продукти е да намалят необходимостта от многократните апликации след плуване и изпотяване.

Само фотопротекторът не е достатъчен за профилактика на отрицателните слънчеви ефекти, необходимо е и ограничаване на излагането на директни слънчеви лъчи в часовете между 10 и 16 часа, т.е. времето, в което сянката ни е по-ниска от нас; носене на дрехи, покриващи възможно по-голяма част от тялото, както и шапка с голяма периферия и очила с UV-филтър.

Да се избягва облъчването с изкуствени източници на UV-радиация (солариуми, лампи) освен по медицински показания, тъй като техните лъчи имат същите вредни ефекти върху кожата, както слънчевите, но ефектът им е по-бърз.

* Ултравиолетовите лъчи се класифицират като А, В и С в зависимост от дължината на вълните. С-вълните (190-280 nm) се поглъщат от озоновия слой на атмосферата. В-вълните (280-320 nm) предизвикват директно увреждане на ДНК с появата на мутации. Тяхното въздействие се асоциира с развитието на актинична кератоза и немеланомен кожен карцином. A-вълните (320-400 nm) генерират свободни кислородни радикали, като така упражняват индиректен ефект върху ДНК. Счита се, че те играят важна роля в патогенезата на меланома.