Фенотипове и ендотипове на бронхиалната астма


md 01/05/2014

Класифицирането на пациентите с бронхиална астма* чрез клъстерен анализ показва наличието на поне пет фенотипни групи, а връзката между тези клинични субгрупи и патофизиологичните им основи отразява разделянето на болните на ендотипове, според статия публикувана в списание Discovery Medicine (1). Фенотипизирането на астмата се определя от клинични характеристики като възраст в начало на заболяването, атопия, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.