Увеличение на продажбите на маркови медикаменти през 201401/04/2014

Продажбите на брандови медикаменти ще се увеличат с 2-3% до края на 2014, според прогнози на рейтинговата агенция Fitch (www.fitchratings.com).

Частично негативно влияние върху фарма индустрията ще има отпадането на патентната защита на някои брандови медикаменти чиито продажби са за $34 милиарда годишно (3.6% от глобалния фармацевтичен пазар), ограничаването на бюджетите за здравеопазване в Европейския съюз и последващите ефекти от икономическата криза в САЩ. Откъм позитивната страна се очаква регистрирането на нови медикаменти и стабилно повишение на продажбите в развиващите се страни.

Одобрението на нови медикаменти в САЩ през 2013 бе по-слабо, в сравнение с 2012 (24 срещу 39), но въпреки това анализаторите считат, че то няма да се отрази съществено на средносрочните и дългосрочните прогнози за растеж на сектора. Очаква се повечето от големите фармацевтични компании (Bristol-Myers Squibb, Pfizer, Merck/MSD, AstraZeneca, GlaxoSmithKline и Sanofi) да ограничат разходите си за маркетинг и администрация, като в същото време пренасочат средства към научно-изследователските си отдели. (ИТ)