Уникални ефекти на galantamine01/04/2014

Приложението на galantamine е асоциирано с редица предимства, които не се наблюдават при използването на други ацетилхолинестеразни инхибитори:

- действа като алостеричен модулатор и стимулира никотиновите рецептори и подобрява техните функции, без да индуцира развитие на толерантност и оттам - загуба на ефективност

- повишава ефектите на ACh и по този начин оказва благоприятен ефект върху симптоматиката

- увеличава освобождаването на ACh, като в същото време модулира нивата на останалите невротрансмитери, участващи в патогенезата на деменцията - глутамат, серотонин и гама-аминомаслена киселина (ГАМК).