Нова техника за костна репарация01/04/2014

Белгийски лекари от Центъра за тъканна и клетъчна терапия в St. Luc Hospital, с ръководител проф. д-р Denis Defrane, са успяли да възстановят дефект с голям размер в тибията на пациент чрез стволови клетки от мастна тъкан.

Новият метод, наречен Creost, може да намери приложение в ортопедичната хирургия при резекция на костна тъкан поради травми или тумори, в лицево-челюстната хирургия, както и при остеонекроза или спондилартроза (1).

В цитирания случай, лекарите са взели парче мастна тъкан от пациента, което е по-малко болезнено от костна биопсия и съдържа 500 пъти повече стволови клетки. Стволовите клетки са изолирани и в лабораторни условия от тях се е развила костна тъкан.

Макар на външен вид новообразуваната тъкан да прилича повече на пластелин, отколкото на кост, тя може да се оформя така, че да запълни тъканния дефект. Процесът е сходен с начина по който се пломбират зъби. При този метод вероятността за формиране на костна тъкан е значително по-висок, отколкото при други опити със стволови клетки.

Техниката е приложена и на 11 пациенти, осем от които деца, с фрактури или костни лезии в резултат на туморен процес. Учените са събрали стволови клетки от костен мозък на тазовата кост и след подходяща обработка са използвали получената триизмерна остеогенна структура за корекция на дефекти, които не могат да се възстановят по друг начин.

Един от пациентите - момче на 13 години с фрактура и костен дефект, се е върнало към спорта 14 месеца след лечението. Според лекарите, методът ще може да се прилага при пациенти с травма още във спешните отделения.

Creost ще се комерсиализира от създадената през 2013 година в Белгия биофармацевтична компания Novadip Biosciences, която възнамерява първоначално да прилага този метод при възрастни пациенти с дегенеративни костни заболявания. Фирмата планира и създадаването и банка за костна тъкан от донори, вместо да разчитат само на пациентите.

Според експерти, най-големите проблеми при новата техника ще е ограниченото натоварване на съответната кост, както и необходимостта за разрастване на кръвоносни съдове в трансплантираната тъкан. (ИТ)

Използван източник:

1. Belgian clinic repairs bones with novel technique. Medic Study, January 2014 www.medicstudy.com/belgian-clinic-repairs-bones-with-novel-technique