Най-важните постижения в онкологията за 201301/04/2014

American Society of Clinical Oncology (ASCO) публикува в списание Journal of Clinical Oncology най-важните постижения в онкологията за 2013 (1). Онкохематология – Ibrutinib, перорален медикамент с нов механизъм на действие – инхибиране на тирозин киназата на Bruton, е с обещаващо действие при резистентна на терапия хронична лимфоцитна левкемия (CLL) и мантелноклетъчен лимфом. Проучване при пациенти […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.