Medicare ще разкрие плащанията към лекарите в САЩ01/04/2014

Американските застрахователни институции - Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), обявиха през януари, че от средата на март ще публикуват колко пари получават отделните лекари за всеки един клиничен случай (1), като с това се изпълняват задълженията им по програмата за публичен свободен достъп на информацията.

През есента на тази година CMS ще създадат и уеб страница, където ще се публикува информация за плащанията и подаръците, които лекарите получават от фармацевтичните фирми. До края на 2014 ще бъде разширена и информацията на сайта на CMS Physician Compare (www.medicare.gov/physiciancompare/search.html), където ще бъде възможно сравняването на услугите не само на групови практики, но и на отделни лекари.

Решението за разкриване на плащанията към лекарите бе посрещнато много негативно от Американската медицинска организация, поради опасения, че данните могат да бъдат интерпретирани погрешно и да създадат напрежение между лекари и пациенти. Особено когато пациентите не знаят какви са разходите на един кабинет за апартура и персонал, например.

Дава се пример с хирург в групава практика, който работи с много пациенти, защото е подпомаган от един или повече асистенти. Но те не са „видими” при плащането.

Според Dow Jones, издател на Wall Street Journal, медицинските практики са като всеки друг бизнес в САЩ, който не може да очаква запазване в тайна на сумите, получавани от федералния бюджет.

След като един лекар получава пари от обществени здравноосигурителни фондове, то е редно той да се отчита публично за цената на извършените от него услуги.

Използван източник:

1. Lowes R. Medicare will reveal individual doc pay starting mid-march. Medscape Internal Medicine, January 2014 www.medscape.com/viewarticle/819202_print