Бета-блокери при ХОББ


md 01/04/2014

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) често се комбинира със застойна сърдечна недостатъчност (CH), исхемична болест на сърцето (ИБС) и артериална хипертония (АХ), което налага комплексен подход в терапията. Бета2-адренергичните агонисти, които се прилагат често за лечение на ХОББ, имат редица неблагоприятни сърдечносъдови ефекти като: мио-кардна исхемия, аритмии (удължаване на QTс интервала, хипокалиемия, намалена вариабилност на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.