Устройство за лечение на ГЕРБ01/02/2014

Устройството LINX Reflux Management System (на Torax Medical) за лечение на хронична гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ, GERD) и на нейните усложнения (Баретова метаплазия, хранопровод на Barrett) се състои от малки магнити, свързани чрез гъвкава титанова връзка под формата на пръстен (1).

При гълтане магнитите се раздалечават, а в периодите между храненията, поради силата на привличане, се приближават един към друг и по този начин подпомагат действието на долния езофагеален сфинктер (ДЕС, LES) за предотвратяване на гастроезофагеалния рефлукс.

Пръстенът се имплантира лапароскопски около гастроезофагеалната връзка (ГЕВ) и изпълнява функцията на естествена бариера за регургитация на стомашната киселина и продължителна експозиция на лигавицата на хранопровода на ниско pH.

LINX Reflux Management System е лапароскопско хирургично решение при пациенти с ГЕРБ и неадекватен отговор към терапията с инхибитори на протонната помпа (ИПП, PPI). До момента има натрупан над четиригодишен клиничен опит с нейното използване.

Резултатите от мултицентърно проспективно клинично проучване при 44 пациенти с ГЕРБ показват, че имплантирането на пръстена намалява средното общо време на експозиция на лигавицатата на хранопровода на pH<4 от 11.9% (изходно ниво) на 3.8% на третата година (p<0.001), като при 80% пациентите е постигнато нормализиране на pH при 24-часовото му мониториране (2).

След четвъртата година, при 100% от пациентите е регистрирано подобрение на персистиращите типични симптоми на ГЕРБ и на свързаното с това качеството на живот (оценено с GERD Health-Related Quality of Life symptom score), което е позволило на 80% да преустановят напълно приема на ИПП. Не са били наблюдавани случаи на сързани с устройството усложнения като миграция или ерозия.

Имплантирането на LINX Reflux Management System постига дългосрочни клинични ползи като елиминиране на симптомите на рефлукс и преустановяване на зависимостта от ИПП при минимални странични ефекти (ранна дисфагия, която отзвучава напълно до 90-ия ден) и добър профил на безопасност.

Пациенти, при които антисекреторната терапия не може да постигне контрол на симптомите на хроничен рефлукс, могат да имат полза от подпомагане на функцията на сфинктера с помощта на пръстен около ГЕВ, като тази процедура не нарушава структурата и функцията на кардиата на стомаха.

Удовлетворени от лечението са били 87% от пациентите на първата година и 86% на втората година.

Използвани източници:

1. www.toraxmedical.com/linx

2. Lipham J., DeMeester T., Ganz R. et al. The LINX® reflux management system: confirmed safety and efficacy now at 4 years. Surg Endosc. 2012;26(10):2944-2949 http://link.springer.com/journal/464