Станете наши автори! Станете наши рецензенти! Споделете професионален опит и мнение на страниците на МД България01/02/2014

Уважаеми колеги,

От този брой на списание МД започваме да публикуваме редовно нашата нова секция МД България (Медицината днес в България, Медицински доктор в България). В секцията ще представяме български авторски изследователски и обзорни статии във всички области на медицината.

За допълнителна информация, моля, прочетете двете страници с изисквания към нашите автори. Електронен адрес за изпращане на статиите (текст, фигури, снимки): md@protos.bg, справки и на тел.: 02:822 04 18.

Други рубрики в МД България са: Коментари (читателски писма и мнения); Българско участие на международни медицински конгреси; Фарма България – новини от медицинската индустрия; Най-добрите здравни заведения в България; Нова българска медицинска литература; Колегиум (рубрика, в която ще обсъждаме постижения и проблеми на българското здравеопазване, възможности за продължаващо медицинско образование в страната, както и перспективи и проблеми на младите лекари, избрали да упражняват достойно професията си в България.

МД България е новата ни инициатива, посветена на 10-годишната на списание МД. Секцията бе създадена през тази година благодарение на обучително-изследователски грант на българската фармацевтична фирма Софарма.

Целта на тази академична секция е да осигури възможност за публикуване на оригинални статии на български лекари (в периодична специализирана научна литература), както и да бъде постоянен източник на продължаващо медицинско образование за нейните читатели.

Станете наши автори, рецензенти, научни консултанти, спонсори… Нашето мото е: да направим заедно научна секция МД България, в името на българската медицина!

Пълното съдържание на секцията ще се публикува и он-лайн на сайта ни http://www.spisaniemd.bg, където има пълен 10-годишен архив на всички статии, публикувани в списанието ни, както в текстови, така и в PDF формат.

Благодарим на първия ни спонсор – Софарма, и на всички колеги, които ни изпратиха своевременно свои авторски статии, за да поставим началото на МД България!