Създадена е най-голямата база данни за онкологични заболявания01/02/2014

Най-голямата в света информационна база данни за злокачествени заболявания CanSAR бе създадена във Великобритания от Cancer Research UK (www.cancerresearchuk.org).

CanSAR няма аналог в световната медицина, тъй като капацитетът й за информация позволява съхранението на 1.7 милиарда експериментални резултата от изследователски проекти, генетика (включително ДНК секвенции), химия и болнична информация. Базата-данни е два пъти по-голяма от сега съществуващата и ще е със свободен достъп.

За анализирането на информацията ще се използват компютърни технологии, сходни с тези, които се прилагат за прогнозиране на времето. Това ще позволи извършването на виртуални експерименти и откриването на потенциали цели за противотуморно лечение. Новата система ще позволи получаването за минути на резултати, за които преди това са били необходими месеци работа.

Към момента в базата-данни са включени осем милиона експериментални резултата, един милион биологично активни химични съединения и над 1000 клетъчни линии на ракови клетки. Съществуващата досега аналогична, но по-малка информационна система е спомогнала за откриването на 48 потенциални медикаменти за лечение на злокачествени заболявания. (ИТ)