Призив на ИАЛ за съобщаване на нежелани лекарствени реакции


md 01/02/2014

Бихме искали да напомним, че медицинските специалисти са задължени, според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, да съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая. За контакт с ИАЛ: […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.