Призив на ИАЛ за съобщаване на нежелани лекарствени реакции01/02/2014

Бихме искали да напомним, че медицинските специалисти са задължени, според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, да съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

За контакт с ИАЛ:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. Дамян Груев 8

София 1303

Тел.: 02 8903 417

Факс: 02 8903 434

E-mail: bda@bda.bg

Онлайн формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти: www.bda.bg/index.php?option=com_chronocontact-&Itemid=70&lang=bg