Предстоящи медицински конгреси, конференции и курсове през 201401/02/2014

МАРТ

XV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

6-9 март 2014, хотел Самоков, курортен комплекс Боровец

Такса участие: 30-250 лева

Основни теми: ембриология, АРТ за лечение на стерилитета, ултразвукова диагностика в репродуктивна медицина, ендоскопски техники в репродуктивната медицина, запазване на фертилитета при онкологични заболявания. Официални езици на конгреса са български и английски

Контакти: Ваня Иванова, тел. (02) 931-06-36, events@wasteels.bg

Училище кардиология: Приложение на бета-блокерите в медицината

7-8 март 2014, НДК - зала 6, София

Контакти: http://events.arbilis.com

Образите на белодробните инфекции - рутина или предизвикателство

13-14 март 2014, Toкуда болница - София

Интерактивна работна среща за представяне на дидактично основните модели на увреда при възпалителни изменения на белия дроб.

Теми: Белодробните инфекции - основен проблем в пулмологията. Алгоритъм за поведение на пулмолога; Семиотика на рентгенморфологичните промени - да се подготвим да говорим на един език; Белодробни инфекции при имунокомпетентни пациенти - какво ни дава образната диагностика? Бактериални, туберкулозни и нетуберкулозни микоинфекции; Представяне на случаи; Вируси, хламидии и рикетсии, микози; Представяне на случаи; Белодробни инфекции при имунокомпрометирани пациенти - какво е различното; Оперативно лечение при белодробни инфекции и техните усложнения. Какво иска да знае гръдният хирург.

За заявки и информация: Дирекция Научна и учебна дейност, МБАЛ Токуда болница, София; бул Никола Вапцаров 51Б, 1407 София; тел.: 02/403 42 21 и 403 42 28; имейл: zromanska@tokudabolnica.bg и pstancheva@tokuda-bolnica.bg

ХIII национален конгрес по акушерство и гинекология и V национален конгрес на акушерките

13-16 март 2014, Новотел Пловдив

Такса участие: 50-100 лева

Основни теми: инфекции и бременност, нормално и патологично раждане, оперативно родоразрешение, бременност с повишен риск, пренатална медицина, проблеми на неонатологията, перинатология, инфертилитет, гинекологична ендокринология, ендоскопска хирургия, проблеми на менопаузата, гинекологична онкология, урогинекология, колпити, тазова възпалителна болест, простагландини в АГ, детско-юношеска гинекология, анестезиология и реанимация в АГ, съвременни репродуктивни методи, съвременна ехография, проблеми на женската гърда, семейно планиране и контрацепция.

Контакти: Проф. д-р Стоимен Иванов, 02 952-04-06; www.bsobgyn.com

Втори курс за обучение на медицински сестри за работа с пациенти с ХОББ

14-15 март 2014, Хотел Риу, Правец

Такса участие: безплатно

Участниците ще са 40 медицински сестри - по две от специализираните белодробни болници, белодробните отделения или от доболничната помощ. Те ще попълват входящ и изходящ тест.

Контакти: д-р Николай Янев, тел.: 0876 120087, имейл: brsnet@hotmail.com, уебсайт: http://brsnet.bg

Втора научна конференция Лечението на сърдечните и съдовите заболявания - екипна дейност

14-16 март 2014, Медицински университет - Плевен

Такса участие: 30-36 лева

Основни сесии в научната програма: предсърдно мъждене, камерни аритмии, кардиопулмонална ресусцитация, бъдеще в лечението на дислипидемиите, трудна за лечение артериална хипертония, артериална хипертония при деца, аортна аневризма и аортна дисекация. Предвидени са сесия за докторанти от цялата страна и сесия, посветена на научните постижения на Медицински университет - Плевен.

Контакти: office@bhva.eu, http://bhva.eu

Седма регионална среща по спешна медицина

15-16 март 2014, хотел Терра Европа - Търговище

Контакти и информация: www.facebook.com/events/1430792590487287/?source=1

Продължаващо медицинско обучение за ОПЛ

15 март 2014, Шумен

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) ще проведе седем регионални научно-практически конференции (в съботни дни): Шумен 15 март, Стара Загора 5 април, Плевен 26 април, Смолян 17 май, Русе 14 юни, София 13 септември, Варна 11 октомври

Контакти: тел.: 088 66 145 89, имейл: nsoplb@gmail.com; уебсайт: www.nsoplb.org

Зимно училище за специализанти по кардиология

20-23 март 2014, хотел Астера, Банско

Такса участие: 60-96 лева, краен срок за регистрация - 8 март 2014

Контакти: Ели Балканска, тел: 0895 737 820; уебсайт: http://host.bglot.com/cardiobg_files/2014/simp/Zimno_Uchilishte_201403_Registration_form.pdf

Черноморски симпозиум за млади учени в областта на биомедицината

27-30 март 2014, Медицински университет - Варна

Такса участие: 30-40 лева

Black sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine” (BSYSB) е подходящ за всички студенти, докторанти и млади учени от всички специалности на медицинските университети. Програмата на конференцията ще бъде изцяло на английски език, като участниците ще могат да представят своите научни разработки под формата на постер или на устна презентация.

Контакти: имейл: bsysb2014@gmail.com, уебсайт: http://bsysb.mu-varna.bg

V-ти симпозиум Ендоурология и минимално инвазивна хирургия

27-28 март 2014, Военно медицинска академия (ВМА) - София

Такса участие: 105-150 лева

Основни теми: Ендоскопска диагностика и лечение при заболявания на горен уринарен тракт, Ендоскопска диагностика и лечение при заболявания на долен уринарен тракт, Иновации в оперативните техники; Официални езици: Български и английски; Краен срок за изпращане на резюмета и за регистрация: 1 март 2014.

Контакти: уебсайт: http://urolithiasis.endourology.bg

Научна конференция Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото

28-30 март 2014, хотел Санкт Петербург - Пловдив

Такса участие: 85-270 лева

Контакти: тел.: 0887 771 107; уебсайт: www.cic.bg/download/cic-pco_0550.pdf

XI-и симпозиум на национална глаукомна асоциация

28-29 март 2014, София

Медицинско кариерно изложение - MedPharm Careers

30 март 2014, 11:00-18:00 ч, хотел Рила - София

Такса участие: безплатно

На MedPharm Careers медиците ще могат да се срещнат с представители на фирми, предлагащи възможности за кариерно развитие във Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Скандинавския полуостров, Белгия, Кувейт и Обединените арабски емирства. Регистрация на: www.medpharmjobs.com/fairs/BG

Контакт: bulgaria@medpharm-group.com

АПРИЛ

Европейски обучителен курс по ехокардиография с международно участие

03-05 юприл 2014, Кемпински хотел Зографски - София

Такса участие: 240-400 лева

Официален език на курса е английски (осигурен симултанен превод на български)

Контакти: д-р Красимира Христова, имейл: khristovabg@yahoo.com; уебсайт: http://host.bglot.com/cardiobg_files/2014/echo/EACVI_20140403_Invitation.pdf

III Европейска среща по реваскуларизация

4-5 април 2014 в София

Организатор е Euro CTO Club

Продължаващо медицинско обучение за ОПЛ

5 април 2014 в Стара Загора

Контакти: тел.: 088 66 145 89, имейл: nsoplb@gmail.com; уебсайт: www.nsoplb.org

Българо-руски симпозиум по ревматология с международно участие

10-12 април 2014, хотел Риу - Правец

Такса участие:300-400 лева

Контакти: тел.: 02 8920808; имейл: rheumatology@cic.bg

Дни на медицинската наука „Наука и младост”

10-12 април 2014, Аудиторен комплекс, Медицински университет - Пловдив

В конкурса „Наука и младост” могат да участват студенти, докторанти, специализанти и преподаватели на възраст до 45 години. Форумът е отворен за млади учени от университети в България и чужбина.

Контакти: уебсайт: http://meduni-versity-plovdiv.bg/bg/asclepius

Симпозиум Електрични устройства и сърдечна недостатъчност

11-12 април 2014, София

Контакти: уебсайт: http://cardiobg.com

Училище кардиология: Сърдечна честота, бета-блокери и сърдечно-съдови заболявания

11-12 април 2014, хотел Мургавец, курортен комплекс Пампорово

Контакти: http://events.arbilis.com/

Пролетни варненски дерматологични дни

24-27 април 2014, Ваканционен клуб Ривиера

Такса участие: 60 лева

Национална конференция, с чуждестранно участие, в областта на дерматологията, венерологията и естетичната медицина

Контакти: тел.: 052 390 350, имейл: info@varnaderma.com, уебсайт: www.varnaderma.com

Национална конференция по медицинска онкология

24-26 април 2014, Новотел Акор - София

Контакти: Българско онкологично дружество

Академия по церебрална парализа

26 април 2014, Парк хотел Москва - София

Такса участие: 40-60 лева

Основната тема: Съвременните методи на диагностика, лечение и рехабилитация на церебрална парализа

Контакти: Росица Джурова, тел.: 0888 50 7778, имейл: events@wasteels.bg

V-ти симпозиум на фондация Национална академия глаукома

26 април 2014, София

Контакти: доц. д-р Ботьо Ангелов, тел.: 0888 226845, имейл: botio.ang@abv.bg

Продължаващо медицинско обучение за ОПЛ

26 април 2014, Плевен

Контакти: тел.: 088 66 145 89, имейл: nsoplb@gmail.com; уебсайт: www.nsoplb.org

МАЙ

Международен конгрес по медицински науки за студенти и млади лекари - ICMS 2014

8-11 май 2014, СБАЛССЗ Света Екатерина - София

Такса участие: 20-40 евро

Краен срок за изпращане на абстракти: 1 март 2014. Като пасивен участник, можете да се регистрирате до началото на конгреса

Контакти: имейл: info@icmsbg.org, уебсайт: www.icmsbg.org

VII - ма Национална конференция по хранене

16-18 май 2014, Международен дом на учените Фредерик Жолио - Кюри, курортен комплекс Св.св. Константин и Елена

Такса участие: 10-90 лева

Краен срок за изпращане на заявка за участие с доклад, постер и научно съобщение: 31 март 2014

Основни теми: Нови храни и медикаменти за превенция и лечение на съвременните болести, Актуални аспекти в детското хранене, Функционални храни и напитки, Нови технологии при производство на здравословна храна

Контакти: Теменуга Борисова, тел.: 0882 44 35 70, имейл: events@wasteels.bg

Научен симпозиум Превенция на сърдечносъдовите заболявания

16-18 май 2014, курортен комплекс Албена

Такса участие: 48-96 лева

Основни теми: превенция на артериалната хипертония; двигателната активност като средство за първична превенция на ССЗ; ССЗ и спорт; практически насоки за извършване на различни физически натоварвания с цел повишаване нивото на кардиореспираторния фитнес.

Контакти: уебсайт: www.cardiobg.com

Продължаващо медицинско обучение за ОПЛ

17 май 2014, Смолян

Контакти: тел.: 088 66 145 89, имейл: nsoplb@gmail.com; уебсайт: www.nsoplb.org

Изложба Булмедика/Булдентал

21-23 май 2014, Интер Експо Център - София

Контакти: уебсайт: www.bulmedica.bg

XV Национална конференция на ОПЛ и педиатри с международно участие

23-25.05, хотел Маджестик, курортен комплекс Слънчев бряг

Краен срок за изпращане на заявка за участие с доклади, постери и научни съобщения: 28 февруари 2014 на e-mail: valeri_issaev@hotmail.com

Краен срок за изпращане на резюмета за публикуване в програмата на конференцията: 31 март 2014 на e-mail: conferencepediatrics2014@gmail.com

Контакти: имейл: conferencepe-diatrics2014@gmail.com

IV-ти редовен конгрес на Световната асоциация по интравенозна анестезия

24-26 май 2014, София

Такса участие: 100-200 евро

Контакт: уебсайт: www.anesthesio-logy.bg

Европейски конгрес по затлъстяване (ECO 2014)

28-31 май 2014, Национален дворец на културата, София

Такса участие: 50-150 лева

Контакти: проф. д-р Светослав Ханджиев, имейл: eco2014@easo.org, уебсайт: www.easo.org/eco2014

ЮНИ

Лятна академия по практична дерматология и естетична медицина

4-7юни 2014, Шератон Хотел Балкан - София

Контакти: имейл: info@proder-maclub.com; тел.: 0887 92 42 78; уебсайт: www.summerdermatology.com

XIX Национален симпозиум по урология

5-6 юни 2014, Интерхотел Сандански - Сандански

Контакти: имейл: uroweb.bg@gmail.com; уебсайт: uroweb.bg

V Конгрес на Българското дружество по белодробни болести

5-8 юни 2014

Контакти: имейл: http://brsnet.bg

XII Национален конгрес по гастроентерология

12 - 14 юни 2014, Национален дворец на културата - София

Такса участие: 100-200 лева

Краен срок за резюмета: 20 май

Контакти: имейл: daniela.stoyanova@gmail.com, уебсайт: http://bsg.bg

Национална конференция по неврология

12-15 юни 2014, Хотел Мелия Гранд Ермитаж, курортен комплекс Златни пясъци

Такса участие: 90-300 лева

В рамките на програмата е предвидено общо събрание на Дружеството по неврология, както и сесия за медицински сестри.

Контакти: имейл: neurologybg@gmail.com; уебсайт: www.nevro-logiabg.com

Продължаващо медицинско обучение за ОПЛ

14 юни 2014, Русе

Контакти: тел.: 088 66 145 89, имейл: nsoplb@gmail.com; уебсайт: www.nsoplb.org

VII национална конференция за лечение на болката

12-14 юни 2014, хотел Аугуста, Хисаря

Такса участие: 80-100 лева

Основни теми: невропатична болка, ревматоидна болка, онкологична болка, следоперативна болка и седация, болка при амбулаторни операции и изгаряния, алтернативни методи за лечение на болката, етични и психологични проблеми на болката, травма и болка, физиотерапевтични методи за лечение на болката. Два сателитни симпозиуми на тема „Болка в анестезиологията и интензивното лечение”

Краен срок за резюмета 15 март 2014; срок за приемане на заявки за участие 1 април 2014

Контакти: Проф. д-р Иван Смилов и Кети Христова, тел.: 0886 66 36 36

Дни на детската ортопедия

19-21 юни 2014, хотел Голдън Тюлип, Варна

Такса участие: 120-140 лева

Тема: Детското стъпало

Краен срок за ранна регистрация 7 май 2014

Контакти: тел.: 2/931-11-17; events@wasteels.bg

XXV Световен конгрес по видеоурология и постижения в клиничната урология

19-22 юни 2014, Шератон Хотел Балкан - София

Контакти: уебсайт: www.videourology2014.com

Научна конференция Злокачествени тумори на кожата

20-22 юни, хотел Риу, Правец

Такса участие: 65-260 лева

Тема: новости от American Society of Clinical Oncology 2014.

Контакти: тел.: 02/ 892 0808; имейл: onco2014@cic.bg

XVI Международна конференция по философия, психиатрия и психология

26-29 юни 2014, хотел Мелия Гранд Ермитаж, курортен комплекс Златни пясъци

Такса участие: 450-900 лева

Тема: Невронаука, логика, психично развитие

Краен срок за изпращане на резюмета за участие в научната програма е 16 февруари 2014

Контакт: Проф. д-р Дроздстой Стоянов, уебсайт: http://inpp2014.com

ЮЛИ

Българо-полски медицински форум

04-05 юли, София

Тема: Нови постижения и новости в областта на кардиологията.

Контакти: уебсайт: http://cardiobg.com

АВГУСТ

XXXIII Европейски пептиден симпозиум

31 август-5 септември 2014, Национален дворец на културата, София

Контакти: уебсайт: www.cic.bg

СЕПТЕМВРИ

XVI Конгрес на Европейската невроендокринна асоциация

10-13 септември 2014, Шератон Хотел Балкан, София

Такса участие: 450-700 евро

Основни теми: Невроендокринология на хипоталамично-хипофизно-адреналната ос, контрола на апетита и развитието на хипофизата.

Контакт: Димо Занзов, тел.: 02 974 4979; имейл: dimo.zanzov@travelsolutions.bg; уебсайт: http://enea2014.com

VIII Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие

11-13 септември 2014, курортен комплекс Златни пясъци

Такса участие: 125-165 лева

Контакти: Българско дружество по клинична лаборатория; уебсайт: www.bscl.eu

XV Белинов симпозиум с международно участие

19-21 септември 2014, хотел Риу, Правец

Такса участие: 100-150 евро

Организатори: Национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия и Асоциация на лекарите по оториноларингология

Основни теми: отология, ринология, аудиология, ларингология

Контакти: проф. д-р Д. Попова, имейл: dp_popova@abv.bg, уебсайт: www.cic.bg

Продължаващо медицинско обучение за ОПЛ

13 септември 2014, София

Контакти: тел.: 088 66 145 89, имейл: nsoplb@gmail.com; уебсайт: www.nsoplb.org

ОКТОМВРИ

XIV Национален конгрес по кардиология

02-05 октомври 2014, курортен комплекс Златни пясъци

Новости в програмата ще са сесии, посветени на водещи български учени кардиолози, научната сесия „Млад изследовател“, научната сесия „Най-доброто от списание Българска кардиология“

Контакти: тел.: 0884 786884, имейл: ceo@cardiobg.com; уебсайт: http://14cardiocongress.com

Национална конференция по нефрология

9-12 октомври 2014, хотел Хисар, Хисаря

Теми: консервативна нефрология, диализно лечение и трансплантация

Контакти: Проф. д-р Емил Паскалев; тел.: 02 923 05 39; имейл: emilpaskalev@abv.bg; уебсайт: www.bgnephrology.com

Продължаващо медицинско обучение

11 октомври 2014, Варна

Контакти: тел.: 088 66 145 89; nsoplb@gmail.com; уебсайт: www.nsoplb.org

XII Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари

15-18 октомври 2014, Телекомуникационен ендоскопски център, Медицински Университет - Плевен

Такса участие: 15-36 лева

Контакти: уебсайт: http://mdsc.mupleven.bg

VII Национален конгрес по фармакология

17-19 октомври 2014, Плевен

Контакти: уебсайт: www.cic.bg

Училище по ендокринология

16-19 октомври 2014, Пловдив

Контакти: Българско дружество по ендокринология; уебсайт: www.endo-bg.com

Ден на българския лекар - Лекар на годината

19 октомври 2014, София

Контакти: уебсайт: http://blsbg.com

XVII Национален конгрес по ултразвук в медицината

23-25 октомври 2014, Интерхотел Сандански, Сандански

Ще се проведат и Курс по контрастно усилена ехография, Доплер курс, Курс по конвенционална ехография и Училище по технически новости и нови модерни методи на изследване.

Краен срок за изпращане на резюмета: 1 август 2014

Контакти: имейл: ultrasound.bg@gmail.com; уебсайт: www.cic.bg/bg/engagement_book/outload/pic-cic_alex/cic-pco_6015.pdf

НОЕМВРИ

IV Конгрес по обща медицина с международно участие и връчване на наградата Семеен лекар на 2014

20-23 ноември, Новотел Пловдив, Пловдив

Контакти: 088 66 145 89, nsoplb@gmail.com; www.nsoplb.org

ДЕКЕМВРИ

IV-та Национална конференция по остеопороза и остеоартроза с международно участие

11-14 декември, Новотел Пловдив, Пловдив

Такса участие: 190-260 лева

Основна тема: Остеопороза, остеоартроза и заболявания на опорно-двигателния апарат

Краен срок за ранна регистрация 15 май 2014

Краен срок за изпращане на резюмета 1 октомври 2014

Контакти: имейл: osteao@cic.bg; уебсайт: www.osteoporosis-bg.org

Уважаеми колеги, ако искате вашето събитие да бъде включено в календара на Медицината днес в България, който се публикува също онлайн на www.spisaniemd.bg и www.medicalnews.bg, моля, изпращайте ни информация на адрес office@protos.bg или се обадете на тел. 02/822 04 18