Плазмафереза


md 01/02/2014

Д-р Жан Филипов, Д-р Борелли Златков, Проф. д-р Емил Паскалев, дм Клиника по нефрология и трансплантация УМБАЛ Александровска – София Използването на плазмаобмен значително е увеличено в последните десетилетия, като на фона на сравнително ниския риск от процедурата, показанията за нея постоянно нарастват. Плазмаферезата (ПФ) е от особено значение при алосенсибилизирани реципиенти и АВ0 несъвместима […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.