Перспективите пред фармацевтичната индустрия01/02/2014

След световния спад през 2012 с 1.2% на продажбите на предписвани с рецепта медикаменти, от началото на 2014 се очаква стабилен растеж на пазара, според консултантската компания Evaluate Group (www.evaluategroup.com). Към 2018 година продажбите на лекарствени средства ще достигнат $895 милиарда.

Въпреки загубите на $110 милиарда от отпадането на патентните защити на иновативни лекарства, през следващите пет години, растежът в сектора ще се поддържа от нови биологични медикаменти. Към 2018 се очаква 50% от най-продаваните 100 медикамента в света да са биологични продукти. Една от причините за това е по-слабата конкуренция на малките молекули от генерични аналози.

Основни изводи от доклада:

- Най-вероятно Novartis ще е най-голямата фармацевтична компания в света към 2018 година

- Разходите за научноизследователска дейност във фармацевтичната индустрия ще достигнат $149 милиарда с годишен растеж от около 1.4% до 2018

- Teva ще продължи да е най-големият производител на генерични медикаменти в света

- Пазарът на антикоагуланти ще се увеличи с 11.5% за периода 2012-2018

- Продажбите на лекарства-сираци (orphan drugs) ще достигнат $127 милиарда - около 16% от пазара на медикаменти предписвани с рецепта

- Инхибиторът на тумор-некротизиращият фактор (TNF) Humira (adalimumab) на AbbVie ще е най-продаваният медикамент през 2018

- Инхибиторът на РНК полимеразата на вируса на хепатит С (HCV) sofosbuvir (Sovaldi/Virunon на Gilead) е най-скъпия текущ научно-изследователски проект - терапевтичен курс за 12 седмици с този медикамент струва в САЩ $84 000 и за 24 седмици - $168 000. Sofosbuvir може да се прилага в комбинация с ribavirin (RBV) като двойна перорална терапия за лечение на инфекции с HCV генотипове 2 и 3 (свободен от interferon медикаментозен режим), както и като тройна терапия заедно с инжекционен пегилиран interferon (pegIFN) и RBV за лечение на инфекции с HCV генотипове 1 и 4 при нелекувани до момента пациенти. Софосбувир се определя като „game-changer“ - „променящ играта“, но високата цена на лечението с него е основен проблем.

Според анализ на консултантската компания IMS Health (www.imshealth.com), глобалните продажби на медикаменти ще нарастват с 3-6% годишно и ще достигнат $1 трилион (в края на 2014) и $1.2 трилиона към (2017).

Основни причини за това ще са икономическият растеж в развитите страни и бързоувеличаващата се средна класа в някои от големите държави. Експертите предвиждат в следващите няколко години да се регистрират по около 35 нови медикамента годишно, които ще променят значително терапията на някои заболявания. Броят на новоодобрените медикаменти няма да се промени съществено и ще е сходен с този през последните 10 години. (ИТ)