Оптимални диагностични методи за клинично стадиране на чернодробните метастази вследствие на колоректален карцином


md 01/02/2014

Д-р Радосвет Горнев, Д-р Мирослав Зашев, Д-р Ваня Митова, Лиляна Владова, Димитър Пенчев Университетска болница „Лозенец“ Абстракт Цел: Да предоставим оптимални методи за клинично стадиране на чернодробната местастатична болест при колоректалния карцином. Материали и методи: За периода 2002-2012, в университетската болница „Лозенец“ са оперирани 226 пациента с колоректален карцином, от които 50 са с чернодробни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.