Определят ли промените в малките дихателни пътища специфичен фенотип на бронхиалната астма?*


md 01/02/2014

През последните десетилетия темата за патофизиологичната роля на малките дихателни пътища (МДП) (разположени периферно, с диаметър <2 mm) и ролята им за развитието на бронхиалната астма (БА) е предмет на широка дискусия. През последните години стана ясно, че ключов момент в интерпретирането на разнообразната клинична и патологична характеристика на БА е фенотипизирането. Този подход позволява […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.