Какво трябва да знаят лекарите от първичната здравна мрежа за GLP-1 рецепторните агонисти?


md 01/02/2014

За лечение на захарен диабет тип 2 (ДТ2) са одобрени два вида инкретин-базирани терапии – инхибитори на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4*, DPP-4i) и рецепторни агонисти на глюкагоно-подобния пептид-1 (GLP-1*, GLP-1 RA). И двата вида терапии са включени в последните указания за контрол на хипергликемията при ДТ2, издадени съвместно от Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD*) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.