Хранопровод на Barrett


md 01/02/2014

Хранопроводът на Barrett е усложнение на гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ), което се характеризира със замяна на плоскоклетъчния епител с метапластичен цилиндричен епителен слой (1, 2). Отличителният хистологичен знак за хранопровода на Barrett (ХБ, Баретов хранопровод) е наличието на специализирана интестинална метаплазия (СИМ, specialized intestinal metaplasia – SIM, Баретова метаплазия), независимо от локализацията, което се счита […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.