Черноморски симпозиум за млади учени в областта на биомедицината01/02/2014

Между 27 и 30 март в Медицински университет - Варна ще се проведе втория международен Black sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine” (BSYSB).

МУ-Варна продължава традицията да се промотират новите технологии и иновативността. Събитието предлага възможности за участие в уъркшопове и създаване на нови контакти с колеги.

BSYSB се организира от Студентски съвет към МУ-Варна, АСМБ-Варна, АСДМ и АСВФ. Конгресът е подходящ за всички студенти, докторанти и млади учени от всички специалности на медицинските университети.

Програмата на конференцията ще бъде изцяло на английски език, като участниците ще могат да представят своите научни разработки под формата на постер или на устна презентация.

Таксите за участие на симпозиума са 30 лв. при плащане по банков път и 40 лв. при плащане на деня на откриването. Всички студенти и докторанти от МУ-Варна са освободени от такса правоучастие.

За регистрация: http://bsysb.mu-varna.bg

За информация и контакт с организаторите: bsysb2014@gmail.com

Уебсайт: www.facebook.com/pa-ges/The-Black-Sea-Symposium-for-Young-Scientists-in-Biome-dicine/317805948361934