Блокадата на РААС е от полза при бъбречно заболяване


md 01/02/2014

Две скорошни проучвания с блокери на ренин-ангиотензин алдостероновата система (РААС) – инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) или ангиотензин-рецепторни блокери (ARB) – показаха намалена честота на усложнения и благоприятно повлияване на смъртността при пациенти с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). Известно е, че ACEi и ARB забавят прогресията на ХБЗ в по-ранните стадии на органното увреждане, но […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.