Българското здравеопазване – на опашката в Европа01/02/2014

България заема незавидното 31-во място (от 35 държави) по качество на здравното обслужване, показаха резултатите от Европейския здравно-потребителски индекс 2013 (EHCI) (1). За четвърта поредна година най-доволни от качеството на здравеопазването са пациентите в Холандия, докато в класацията след България са само Полша, Латвия, Румъния и Сърбия.

EHCI е съставен от комбинация от публични статистически данни, анкети на пациенти и независими изследвания, проведени от шведската неправителствена организация Health Consumer Powerhouse (HCP).

Общите разходи за здравеопазване (на човек от населението и коригирани според покупателната способност) са най-ниски на Балканите: България ($1064); Румъния ($901), Македония ($789) и Албания ($565).

Голям проблем за България е и начинът на разпределение на финансовия ресурс.

Страната ни заема незавидното първо място според съотношението болнични разходи към общи разходи в здравеопазването, което е показател за изключително лошо структуриране на здравната система.

През последните години тенденцията в развитите европейски страни е към намаляване на хоспитализациите, но в България се наблюдава точно обратният процес. Докато в развитите страни разходите за болнично лечение са около 29% от общите за здраве, в България те са 59%!

Според експертите, ако е възможно един пациент да се лекува успешно амбулаторно, вместо да постъпва в болница, то разходите са около 30% от тези при хоспитализация за същото състояние. Заплащането от здравните фондове според пролежаните леглодни обаче не стимулира тази тенденция.

Дисбалансът на разпределение на финансовите ресурси е на фона на най-малкият процент от брутния вътрешен продукт на страната, отделян за здравеопазване у нас - само 4.2%, което е допълнителна причина за лошото качество на услугите. България е сред страните, които не отделят почти никакви средства за дългосрочни грижи за хората >75 години.

Позитивните новини в доклада за България са сравнително доброто обезпечение с лекари - около 400 на 100 000 (макар че те не са разпределени равномерно в страната според нуждите). Страната ни е сред първенците по осигуряване на достъп на пациента до собственото му досие. България е и сред държавите, в които има бърз достъп до личен лекар, преглед от специалист, постъпване в спешно отделение и планова хирургия.

Продължаваме да сме на челно място по брой аборти спрямо брой живородени деца (400/1000). Макар през последните години страната ни да е намалила детската смъртност, тя продължава да е висока - 8/1000, предпоследно място в Европа. България е и сред страните с най-висок процент Цезарови сечения - около 30%.

Страната ни продължава да търпи критики за профилактиката и превенцията на заболяванията, и по-специално за ограничаване на тютюнопушенето и консумацията на алкохол, повишаването на физическата активност и периодичното проследяване на кръвното налягане.

Използван източник:

1. Euro Health Consumer Index 2013 www.healthpowerhouse.com/files/ehci-2013/ehci-2013-report.pdf