Предоперативната хипонатриемия е свързана с повишен леталитет и по-чести следоперативни усложнения


md 01/11/2013

Предоперативната хипонатриемия увеличава значимо риска за ранна следоперативна смъртност (до 30-ия ден), като леталитетът при пациентите с ниски нива на натрий е четири пъти по-висок от този при болните с нормални изходни стойности, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of Internal Medicine (1). Хипонатриемията е свързана и с повишен риск за периоперативни коронарни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.