Нобелова награда за клетъчния транспорт01/11/2013

Изясняването на прецизните детайли във вътреклетъчния и междуклетъчния транспорт донесе Нобеловата награда за медицина за 2013 на американците James Rothman и Randy Schekman и на немския учен Thomas Suedhof (1).

Откритието на д-р Schekman е свързано с идентифициране на гените, контролиращи транспорта на везикулите в клетката. Д-р Rothman разкрива белтъчните компоненти, които осигуряват молекулярния транспорт на везикулите, а д-р Suedhof открива сигналните механизми за контрола на клетъчния транспорт.

Везикулите осъществяват транспорта на молекулите между различни компоненти на клетката. Транспортните системи могат да активират нервните клетки, както и освобождаването на хормони и ензими. Нарушенията в контрола на транспортните системи предизвиква отклонения, за които се счита, че участват в патогенезата на някои неврологични и имунологични заболявания, както и на захарния диабет.

Д-р Schekman започва своите изследвания още през 70-те години на миналия век, като използва като модел едноклетъчни системи на дрожди. Той идентифицира три групи гени, които контролират клетъчния транспорт. Неговите открития са използвани в биотехнологичната индустрия за производството на инсулин и рекомбинантните ваксини срещу хепатит В.

Д-р Rothman изучава транспорта на везикулите в клетките на бозайниците още през 80-те и 90-те години на миналия век. Той открива, че специален белтъчен комплекс осигурява транспорта и сливането на везикулите с техните таргетни мембрани.

Връзката между везикулите и таргетните мембрани е строго специфична, което дава възможност молекулите да бъдат доставени на точното място. Същите механизми действат и за извънклетъчния транспорт.

Д-р Suedhof разкрива прецизните молекулярни механизми на невротрансмисия, които участват в контрола на вътреклетъчния и междуклетъчния транспорт.

Първата Нобелова награда за медицина е присъдена през 1901 на Emil Adolf von Behring за работата му върху серумната терапия и нейното приложение при лечение на дифтерията. Оттогава до момента тя е била присъждана 104 пъти . Нобелова награда за медицина не е била присъждана в периода 1914-1918, 1921, 1925 и 1940-1942 (2).

Сред най-известните носители на наградата са Робърт Кох и Александър Флеминг. Най-младият носител на Нобеловата награда за медицина е Frederick Banting, на 32 години, получена съвместно с John James Rickard Macleod за откриването на инсулина. Най-възрастният носител е Peyton Rous, на 87 години, през 1966 той открива вирусите, индуциращи тумори (2).

За нейни носители са били избирани в началото главно учени, посветили таланта си на борбата с инфекциозните и заразни заболявания (дифтерия, малария, Lupus vulgaris). В последните десетилетия с приза се отличават предимно работещи в най-динамично развиващите се сфери на медицинското познание - имунология, генетика, невробиология, диагностика и създаване на нови лекарствени продукти. (КД)

Използвани източници:

1. Rothman, Schekman and Suedhof win 2013 Nobel Prize for medicine www.medscape.com

2. The Nobel Prize in physiology or medicine www.nobelprize.org