Инхалаторен tobramycin при тежка нозокомиална пневмония


md 01/11/2013

Прибавянето на инхалаторен tobramycin (ИТ) към системното лечение с антибиотици при тежка нозокомиална пневмония, причинена от мултирезистентни щамове, има добър профил на ефективност и безопасност при 87% от болните, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of Pulmonary and Respiratory Medicine (1). Мултирезистентните грам-негативни и грам-позитивни микроорганизми са чести причинители на нозокомиална пневмония (НП, вътреболнична […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.