Идиопатична белодробна фиброза01/11/2013

Идиопатичнатa пулмонална фиброза (ИПФ) е хетерогенно заболяване с висока смъртност (средна преживяемост три години след поставяне на диагнозата), като ограничените възможности за лечение трябва да се прилагат своевременно и да обхванат честите тежки придружаващи състояния (белодробна артериална хипертония, бронхогенен карцином), според обзорна статия, публикувана в списание Lancet (1). ИПФ е най-честата форма на идиопатичните интерстициални […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.