Бариатричната хирургия може да повиши риска за остра чернодробна недостатъчност при свръхприем на paracetamol01/11/2013

Пациентите с бариатрична хирургия (БХ) имат много по-висока честота на остра чернодробна недостатъчност (ОЧН, ALF) вследствие на интоксикация с paracetamol отколкото общата популация, показаха резултатите от ретроспективно проучване, представени на годишната среща на American Association for the Study of Liver Diseases - AASLD (1).

Регистрираното увеличение на риска за ОЧН след предозиране на медикамента сред пациентите с БХ е независимо от болестни състояния като депресия, алкохолна зависимост, комбинирано използване на аналгетици или суицидни намерения.

Рaracetamol (аcetaminophen в САЩ) е едно от най-често използваните противовъзпалителни и аналгетични средства. Предлага се под различни търговски имена и влиза в състава на много комбинирани препарати, които се продават без лекарско предписание.

Предозирането на медикамента е водеща причина за ОЧН в САЩ, като половината от случаите се дължат на случайно приемане на свръхдоза, често при използване на комбинирани болкоуспокояващи препарати.

През последните 20 години БХ намира все по-широко приложение за лечение на затлъстяването. Хирургичните процедури водят до значителна и трайна редукция на теглото при нисък оперативен риск, като до момента около 4.5 милиона възрастни са се подложилите на БХ в САЩ.

Основните принципи на БХ са свързани с намаляване на стомашния обем и скъсяване на чревния участък за ензимно смилане на приетата храна. Тези промени в анатомията и физиологичта на храносмилателния тракт променят абсорбцията, метаболизма и фармакокинетиката на някои лекарства и на алкохола.

След БХ се наблюдава дефицит на прекурсорите на глутатиона, който участва в екскрецията на метаболитите на рaracetamol от хепатоцититите. Отделно някои изследователи представят данни, че след БХ се наблюдава повишено ниво на суицидните инциденти.

В проучването ретроспективно са анализирани всички случаи на ОЧН в един медицински център в Калифорния за периода 2009-2011. Свързаната с рaracetamol ОЧН е дефинирана като енцефалопатия и коагулопатия, с данни за прием на медикамента или позитивни серумни нива, при липса на известно чернодробно заболяване или друга причина за ОЧН.

Пациентите с ОЧН (n=101) са били на средна възраст 45 години, 82% - жени, 29% са имали анамнеза за депресия, 24% - данни за алкохолна зависимост и 37% са използвали комбинирани медикаменти, съдържащи paracetamol.

С предхождаща БХ са били 8.9% (девет души), а с чернодробна трансплантация - 18%. Смъртността за цялата група е 19%.

При 53.5% (54 случая) парацетамол е бил най-вероятната причина за ОЧН. От деветте пациенти с БХ при осем е бил извършен стомашен байпас с Y-бримка по Roux (RYGB) и при един - дуоденален суитч. Средният период от проведената БХ до ОЧН е 5.9 (2-9) години.

В групата с парацетамолова интоксикация повече са жените (88.9 срещу 74.5%, р=0.02); пациентите с депресия (р=0.001) или с алкохолна зависимост (р=0.01), както и използвалите комбинация от лекарства, съдържащи този медикамент (р=0.001).

В същата група по-малко са пациентите след чернодробна трансплантация (3.7 срещу 34%; р=0.001) и е по-ниска честотата на смъртните случаи в сравнение с ОЧН с друга генеза (14.8 срещу 23.4%; р<0.001).

При всичките пациенти с предхождаща БХ възникването на ОЧН е било причинено от парацетамол, като при 80% това се е дължало на предозиране поради невнимание (не е установена повишена честотата на депресия, алкохолна зависимост или суицидни намерения).

Въпреки ограниченията на проучването (ретроспективно, проведено в една институция), заслужава внимание големият дял на болните с БХ в групата с парацетамолова ОЧН (16.7%) в сравнение с 0.66% в общата популация или това означава 25.3 пъти по-висока честота на БХ в групата с ОЧН!

Проучването представлява интерес поради нарастващия брой пациенти със затлъстяване и диабет тип 2, които се подлагат на БХ. За тези болни ще е от полза да се следи чернодробната функция и с особено внимание да се приемат аналгетици, съдържащи парацетамол - в по-ниски дози от максимално препоръчителната (4000 mg за 24 часа - при неувредена чернодробна функция). (ДС)

За допълнителна информация:

Бариатричната хирургия - най-ефективната терапия при затлъстели пациенти с диабет тип 2. Доктор Д, юни 2012 www.spisaniemd.bg

Бариатричната хирургия. МД 2009, бр. 7

Използван източник:

1. The Liver Meeting 2012: American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) 63rd Annual Meeting. Abstract 4. November 2012 www.easl.eu/_events/other-meetings/the-liver-meeting-2012-63rd-annual-meeting-of-the-aasld