Zytiga удължава преживяемостта при рак на простатата01/09/2013

Zytiga* (abiraterone acetate) забавя прогресията на заболяването и удължава преживяемостта при мъже с метастатичен резистентен на кастрация карцином на простатата (mCRPC)**, показаха резултати от проучване, представено на годишния Genitourinary Cancers Symposium в Orlando, САЩ (1).

„Приложението на abiraterone плюс prednisone удължава периода без необходимост от прием на наркотични аналгетици и химиотерапия, подобрява качеството на живот, като в същото време е безопасно в дългосрочен план,” заяви д-р Dana Rathkopf от Memorial Sloan-Kettering Cancer Center и водещ автор на доклада.

При мъже на терапия с abiraterone/prednisone, периодът на радиографска прогресия е удължен на 16.5 срещу 8.3 месеца в групата с монотерапия с prednisone. Abiraterone е довел и до подобрение в общата преживяемост с пет месеца.

Новите данни са от актуализиран междинен анализ на международното рандомизирано клинично изпитване COU-AA-302 при 1088 мъже за оценка на ефектите на медикамента като първа линия терапия при mCRPC. Резултатите показват значително (с 47%) подобрение в периода без радиографска прогресия на заболяването в групата с abiraterone за период от 27.1 месеца (р<0.0001).

Като цяло, медикаментът е бил толериран добре, като най-честите неблагоприятни странични ефекти са били: отпадналост (40%); задръжка на течности (29%); хипертония (22%); сърдечни нарушения (21%); хипокалиемия (17%); повишени чернодробни ензими (12%).

Abiraterone acetate е инхибитор на биосинтеза на андрогените, който действа чрез потискане на ензимния комплекс CYP17. Медикаментът е единствения, който блокира всички места на андрогенния синтез при рак на простатата - тестиси, надбъбречни жлези и туморна тъкан.

Zytiga в комбинация с prednisone или prednisolone e одобрен от ЕМА (2) за :

- лечение на метастатичен резистентен на кастрация карцином на простатата при възрастни мъже, които са без симптоми или с леки симптоми след неуспешна андроген депривационна терапия, при които все още няма клинични показания за химиотерапия

- лечение на метастатичен резистентен на кастрация карцином на простатата при възрастни мъже, чието заболяване е прогресирало, или след доцетаксел-базирана химиотерапия (ИТ)

* Zytiga (abiraterone acetate) на Janssen-Cilag (поделение на Johnson &Johnson), е регистрирана в България (www.zytiga.com)

** В Европа всяка година се диагностицират около 370 000 нови случаи на рак на простатата, а 90 000 мъже умират от заболяването.

Използвани източници:

1. Rathkopf D. et al. Updated interim analysis of COU-AA-302, a randomized, phase III study of abiraterone acetate in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer without prior chemotherapy” GuCS 2013; Abstract 5 http://gucasym.asco.org

2. http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002321/WC500112858.pdf