За Nimenrix01/09/2013

Квадривалентната менингококова ваксина Nimenrix на фамацевтичната фирма GlaxoSmithKline e одобрена от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) за активна имунизация на възрастни и на деца >12 месеца срещу менингококови заболявания (2).

Nimenrix (MenACWY-TT) е квадривалентна менингококова конюгирана ваксина, съдържаща полизахаридните серогрупи A, C, W135 и Y и тетаничен токсоид (tetanus toxoid - TT) като носещ протеин.

Nimenrix индуцира продукцията на бактерицидни антитела срещу капсулните полизахариди група A, C, W-135 и Y. Тези антикапсуларни менингококови антитела осигуряват протекция срещу менингококови заболявания чрез комплемент-медиирана бактерицидна активност.

Клиничната програма на Nimenrix включва 17 клинични проучвания, проведени в 17 държави в целия свят. За ефикасността на ваксината се съди по демонстрирането на факта, че имунологичната й ефективност е не по-малка (non-inferiority) от тази на лицензираните менингококови ваксини.

Nimenrix се прилага в еднократна доза от 0.5 ml за първична имунизация. Инжектира се интрамускулно, в делтоидния мускул или в антеролатералната част на бедрото при децата на възраст 12-23 месеца. Възможно е и приложението на бустерна доза при пациенти, които преди това са имунизирани с други менингококови ваксини.

Все още няма достатъчно данни за необходимостта от приложение на бустерни дози Nimenrix при пациенти, при които първичната имунизация е извършена със същата ваксина.

Профилът на безопасност и ефикасност на Nimenrix при кърмачетата на възраст <12 месеца все още не е установен.

Nimenrix може да се прилага заедно с всяка една от следните ваксини: хепатит A (HAV) и хепатит B (HBV), рубеола-паротит-морбили (measles- mumps-rubella-MMR), рубеола-паротит-морбили-варицела (measles-mumps-rubella-varicella-MMRV), 10-валентната пневмококова конюгирана ваксина или сезонната противогрипна ваксина без добавени адюванти.

Nimenrix може също да се прилага и едновременно с комбиниранaта дифтерия-тетанус-ацелуларна пертусис ваксина, включително и комбинирани DTaP (diphtheria-tetanus-pertussis) ваксини с хепатит B, инактивирана полиомиелитна ваксина или Haemophilus influenzae тип b, като DTaP-HBV-IPV/Hib ваксината.

Когато това е възможно, Nimenrix и съдържащите тетаничен токсоид (TT) ваксини, като DTaP-HBV-IPV/Hib, трябва да се приложат едновременно или Nimenrix трябва да се инжектира поне един месец преди приложението на съдържащата TT ваксина.

Ако Nimenrix се прилага едновременно с друга ваксина, те трябва да се инжектират на различни места.