Умереният прием на кафе предпазва от инсулт01/09/2013

Приемът на кафе не само, че не се свързва с повишен риск за инсулт, но умереният прием (една до три чаши на ден) дори се асоциира с понижаване на риска за общата популация, показа мета-анализ на резултатите от клинични проучвания, представен от Европейското дружество по хипертония (European Society of Hypertension, ESH) (1).

Анализът включва данни от наличните проспективни проучвания за връзката между приема на кафе и риска за сърдечносъдови събития в общата популация за периода 1966-2011 година, проведени в Европа, САЩ и Япония.

Анализирани са резултатите от осем проучвания (484,757 участника, 7,272 случая на инсулт, период на проследяване 2-24 години), като консумацията на кафе е стратифицирана на умерена (1-3 чаши дневно), висока (3-6) и много висока (над шест) и е сравнена с референтна категория (0-1).

Обичайният умерен прием на кафе се асоциира с понижен риск за инсулт (RR 0.86, 95% CI 0.75-0.98; p<0.02). Резултатите са подобни и за групата с висок прием (RR 0.87, 95% CI 0.70-1.08; p=0.02), с изключение само на едно изследване (RR 0.81, 95% CI 0.70-0.95; p=0.01). Много високата консумация на кафе не повлиява риска за инсулт (RR 1.05, p=0.71).

Мета-анализ на пет проучвания, проведени в Швеция и Финландия за влиянието на кафето върху сърдечносъдовите заболявания (ССЗ), беше публикуван и в списание Circulation: Heart Failure (2).

Резултатите от него показват, че умереният прием на кафе има кардиопротективен ефект. Този ефект се наблюдава при по-ниска консумация на кафе, като приемът на 10 и повече чаши на ден може да бъде потенциално опасен.

Протективният по отношение на диабет тип 2 ефект е един от вероятните механизми, чрез който кафето индиректно понижава сърдечносъдовия риск и оказва своето кардиопротективно влияние. (ЕП)

За допълнителна информация:

В уебсайта на списание МД (www.spisaniemd.bg) можете да намерите повече от 20 статии свързани с ефекта на кафето върху човешкия организъм

Използвани източници:

1. D’Elia L., Cairella G., Garbagnati F., et al. Moderate coffee consumption is associated with lower risk of stroke: meta-analysis of prospective studies. J Hypertension 2012; 30 (e-Supplement A):e107 http://journals.lww.com/jhypertension/Documents/ESH_2012.pdf

2. Mostofsky E., Rice MS., Levitan EB., Mittleman MA. Habitual coffee consumption and risk of heart failure: a dose-response meta-analysis. Circ Heart Fail 2012; DOI:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.112.967299 http://circheartfailure.ahajournals.org