Указания за периоперативно приложение на антитромботични медикаменти при мозъчно-съдова болест01/09/2013

Препоръки на Амeриканската академия по неврология (AAN)* за периоперативно приложение на антитромботични медикаменти при пациенти с анамнеза за прекаран остър исхемичен инсулт или транзиторни исхемични атаки (ТИА, преходно нарушение на мозъчното кръвообращение – ПНК) бяха публикувани в списание Neurology (1). При болните, преживели наскоро остър исхемичен инсулт или ТИА, които се лекуват с антикоагуланти или […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.