Скрининг за белодробен карцином – нови препоръки01/09/2013

Нискодозовата компютърна томография (НДКТ)* - стандартен протокол за провеждане на рентгеново изследване с по-малко лъчево натоварване - е от полза за ранно откриване на белодробен карцином (БК) при хора с повишен риск, според пубикуваните в Journal of the American Medical Association (JAMA) препоръки на ACCP, ASCO и ATS**.

Годишен скрининг с НДКТ се препоръчва при пушачи на възраст между 55 и 74 години, с анамнеза за 30 или повече пакетогодини***, които продължават да пушат или са спрели през последните 15 години.

Ползата от това изследване не е потвърдена за пациенти с по-малко от 30 пакетогодини, под 55-годишна възраст или вече навършили 74 години и при история на пушене под 15 години. Тежките придружаващи заболявания, които биха ограничили преживяемостта или възможностите за лечение, също изключват скрининга.

За изготвяне на препоръките са анализирани резултатите от 8 рандомизирани и 13 кохортни проучвания. Три от рандомизираните изпитвания, между които и NLST****, дават доказателства за намаляване на смъртността от БК при провеждане на НДКТ.

В NLST са обхванати 53 454 души и се наблюдава 20% по-ниска смъртност, причинена от БК, в групата с профилактично изследване с нискодозова компютърна томография (247 спрямо 309 събития на 100 000 пациенто-години, понижаване на абсолютния риск с 33%, р=0.004). В две по-малки проучвания не е открита подобна полза от изследването.

Анализираните публикации показват, че при около 20% от скринираните пациенти има находка, налагаща интервенция или проследяване, а при 1% се открива БК. Последвалите биопсии и хирургични интервенции при доброкачествени образувания са хетерогенни в отделните изследвания, поради това в настоящата препоръка няма окончателно становище за потенциалната вреда от скрининга.

Честотата на усложненията от последващите диагностични процедури, установена в NLST, е 1.4%. При част от пациентите са били изобразени малки, но инвазивни и неоперабилни неоплазми, а при други е предприето агресивно лечение на биологично нискоактивни тумори. Потенциалната вреда от скринига е свързана с фалшиво позитивни резултати (2), лъчево натоварване и финансови разходи.

БК е четвъртото по смъртност злокачествено заболяване (след рака на гърдата, простатата, дебелото черво и панкреаса). Повечето от диагностицираните на настоящия етап пациенти са с напреднал стадий на БК (40% са със стадий IV, 30% - със стадий III) и петгодишната преживяемост е едва 16%, дори и в страните с развита превантивна медицина. Спирането на тютюнопушенето е най-значимата мярка за намаляване на заболеваемостта и смъртността от този разпространен малигнен тумор. (ДС)

* low-dose computed tomography - LDCT

** ACCP - American College of Chest Physicians

ASCO - American Society for Clinical Oncology

ATS - American Thoracic Society

*** Пакетогодини (pack year) - термин за количествено описание на изпушените във времето цигари - една пакетогодина е равна на изпушени 20 фабрични цигари (един пакет) всеки ден през една година

**** NLST - National Lung Screening Trial http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00047385

Използвани източници:

1. Bach P., Mirkin J., Oliver T. et al. Benefits and harms of CT screening for lung cancer. A systematic review. JAMA, 2012; 307 (22):2418-2429 http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=1163892

2. Tammemagi M., Katki H., Ph.D., Hocking W. et al. Selection criteria for lung-cancer screening. N Engl J Med 2013; 368:728-736 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1211776