Препоръки за прием на витамин Д и калций за превенция на фрактури01/09/2013

Нови указания за прием на витамин D (Vit D) и калций (Ca) като хранителни добавки с цел превенция на фрактури при възрастни на U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), бяха публикувани в списание Annals of Internal Medicine (1, 2, 3).

Фрактурите (особено тези на бедрената кост) са свързани с хронична болка, инвалидизация, влошено качество на живот и повишена смъртност. Доживотният риск за свързани с остеопорозата фрактури при постменопаузални жени достига 50%.

Vit D и Ca се предписват често при жени (особено в периода на постменопауза) за превенция на фрактури. Тези хранителни добавки са евтини и се продават без рецепта (OTC продукти).

Изследвания в развитите страни показват, че около 56% от жените на възраст >60 години приемат Vit D, a 60% - калций, въпреки че точната дозировка на двете добавки за постигане на оптимален ефект е неясна.

Витамин Д и калций са с важно значение за общото здравно състояние, като са създадени препоръки за оптималния им дневен прием. Към момента обаче не са ясни ползите и рисковете от приема на Vit. D в дози над 400 IU и на калций в дози над 1000 mg за превенция на фрактури.

При пременопаузални жени и при мъже, към момента не съществуват достатъчно убедителни данни, които да определят ефектите на комбинирания прием на витамин Д и калций върху честотата на фрактури. При постменопаузални жени е доказано, че дневният прием на 400 IU Vit D и 1000 mg Ca няма ефект върху честотата на фрактурите.

Не съществуват достатъчно данни за предимствата и недостатъците на комбинирания прием на по-високи дози от тези хранителни добавки върху риска за фрактури при постменопаузални жени, които не са настанени в институции.

Доказано е, че приемът на Vit D (в дози <400 IU) и калций (в дози <1000 mg) повишава (макар и минимално) риска за нефролитиаза. Резултатите от проучването Women’s Health Initiative (WHI) показаха, че те са свързани с образуването на камъни в уринарния тракт при 1 на 273 жени за седемгодишен период на проследяване.

Основните изводи на USPSTF:

1. Наличните данни от клинични проучвания са недостатъчни, за да се оцени съотношението полза/риск при комбинирания прием на витамин Д и калций за първична превенция на костни фрактури при пременопаузални жени или мъже.

2. Наличните данни от клинични проучвания са недостатъчни, за да се оцени съотношението полза/риск при дневния прием на витамин Д в дози над 400 IU и на калций в дози над 1000 mg за първична превенция на костни фрактури при постменопаузални жени, които не живеят в институции

3. Не се препоръчва дневен прием на витамин Д в дози </=400 IU и на калций в дози </=1000 mg за първична превенция на фрактури при постменопаузални жени, които не живеят в институции (ИТ)

Използван източник:

1. Vitamin D and calcium supplementation to prevent fractures in adults: USPSTF recommendation statement. Ann Int Med 2013 http://annals.org/article.aspx?articleid=1655858

2. www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf12/vitamind/vitdfact.pdf

3. www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf12/vitamind/vitdart.htm