Поведение при инциденталоми


md 01/09/2013

По-новите образни методи за диагностика като ултрасонография с висока резолюция, компютърна томография (CТ) и контрастно-усилено магнитно резонансно изобразяване (МRI), както и позитронно-емисионна томография с натрупване на флуородеоксиглюкоза (FDG- PET)*, водят до по-често диагностициране на инциденталомите в ендокринната система, показаха резултатите от анализ, публикувани в списание Nature Reviews Endocrinology (1). Терминът инциденталом (inci-dentaloma) се отнася за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.