Полифенолите в храната имат протективен сърдечносъдов ефект01/09/2013

Растителните храни, богати на полифеноли и по-специално тези със сравнително висока концентрация на флавоноиди, имат протективен ефект срещу сърдечносъдовия риск чрез подобрение на васкуларната функция и модулиране на възпалението, според публикация в списание Therapeutic Advances in Chronic Disease (1).

Това се отнася основно за флавоноидите в какаото, в по-малка степен за тези в чая, а за ползите от флавоноидите в нара, гроздето, цитрусовите и ягодовите плодове, червеното вино и кафето трябват допълнителни проучвания.

Нутриционните фактори са централни в етиологията на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ), които обикновено са усложнение на атеросклерозата - патофизиологичен процес, който може да бъде избегнат с подходящата диета. Данните от епидемиологични проучвания показват позитивна асоциация между намаляването на ССЗ и консумацията на плодове и зеленчуци, ядки и пълнозърнести продукти.

Дълго време се считаше, че този протективен ефект се дължи на витамините и каротеноидите и техните антиоксидантни свойства. Днес се смята, че основна роля играят полифенолите - голяма група фитохимични съединения, които присъстват в най-голямо количество в храната и предпазват от оксидация.

Полифеноли в храната

Полифенолите са комплексна група растителни метаболити. Най-често срещани в нашата диета са феноловите киселини и флавоноидите. Феноловите киселини се делят от своя страна на хидроксибензоени киселини (ниска концентрация в храната, предимно в червените плодове и лука) и хидроксицинамати (високо съдържание в кафето, зърнените култури и плодовете).

Флавоноидите се разделят според функционалните групи на въглеродния си пръстен на няколко субкласа: изофлавони (соя), антоцианидини (ягодови плодове и вино), флавони (билки), флавоноли (лук, броколи, домати, чай), флаванони (цитрусови плодове и сокове) и флаван-3-оли (плодове, какао, чай, вино).

Само малка част от приетите с храната полифеноли се абсорбират, след което се подлагат на метаболизиране. Максимални плазмени концентрации се достигат между един и шест часа след прием.

Няма данни за дългосрочна акумулация на водноразтворими метаболити дори при редовен внос на високи дози полифеноли, поради което за достигане на биоактивни плазмени нива те трябва да бъдат приемани периодично.

Полифеноли и сърдечносъдова протекция

Няколко епидемиологични проучвания за връзката между приема на храни, богати на полифеноли (плодове и плодови сокове, чай, вино, какао) и хронични заболявания, показват протективния им ефект върху сърдечносъдовата (СС) заболевамеост и смъртност. Механизмите, по които оказват това влияние, са взаимодействие с молекулярните сигнални пътища и регулиране на възпалителните клетъчни процеси.

Липиден профил

Липопротеините в кръвта са най-често изследвания маркер в проучванията за ефекта на полифенолите върху ССЗ. Мета-анализ на Hooper и сътр. показва значителна хетерогенност по отношение на ефекта на различните класове флавоноиди върху липопротеините. Само изолатите от соев протеин (но не и другите соеви продукти) и зеленият чай понижават значимо LDL-холестерола (съответно с 0.19 mmol/l и 0.23 mmol/l).

Черният чай, шоколадът и какаото, червеното вино, гроздето и цитрусовите плодове нямат значим ефект върху плазмените концентрации на LDL и HDL-холестерола.

Артериално налягане

Какаовите продукти са най-изследваните източници на флавоноиди с потенциален ефект за понижаване на артериалното налягане (АН) и СС протекция. Няколко краткосрочни, рандомизирани, контролирани проучвания доказват ефекта на шоколада с високо съдържание на какао - минимално 60-70% (тъмен, натурален шоколад) върху контрола на систолното и диастолното АН както при пациенти с артериална хипертония (АХ), така и при здрави хора.

Друго проучване сравнява ефекта на шоколада с високо съдържание на какао (6.3 g/ден осигуряващи 30 mg полифеноли) и този на белия шоколад (без какао) при пациенти с прехипертония и АХ първа степен. Резултатите показват, че редовният прием на сравнително малко количество от богатия на полифеноли тъмен шоколад ефективно понижава систолното (с 2.9+/-1.6 mmHg) и диастолното (с 1.9+/-1.0 mmHg) АН.

Допълнително, честотата на АХ намалява от 86 на 68%. Регистрирано е и повишаване на плазмения азотен оксид (NO), чийто вазодилатативен ефект е най-вероятната причина за понижаване на АН.

Davison и сътр. изследват ефекта на различните дози какаови флаваноли (33, 372, 712 или 1052 mg/ден за шест седмици) върху 24-часовото средно АН при нелекувани пациенти с лека АХ, като резултатите показват значимо понижаване на 24-часовото систолно (5.3+/-5.1 mmHg; p=0.001), диастолно (3+/-3.2 mmHg; p=0.002) и средно АН (3.8+/-3.2 mmHg; p=0.0004) само при най-високата изследвана доза.

Има малко данни за ефекта на чая като алтернативен източник на флаваноли за понижаване на АН. Nagao и сътр. са изследвали ефектите от екстракта от зелен чай (583 mg флаваноли) при доброволци с абдоминално затлъстяване и са установили, че в групата на участниците с изходно систолно АН >/=130 mmHg, чаеният екстракт значимо понижава АН в сравнение с плацебо.

Хипотензивният ефект на сока от нар (богат на танини и антоцианини) е установен в две проучвания при пациенти с АХ и при болни със стеноза на каротидната артерия. Резултатите показват, че консумацията на сока (50 ml/ден) за период от две седмици и една година значимо намалява систолното АН (съответно с 5 и 21%).

Друго изследване показва, че екстрактът от плодчетата на растението арония (Aronia melanocarpa E; 255 mg/ден; около 25% антоцианини, 50% мономерни и полимерни процианидини и 9% фенолови киселини) за период от шест седмици значително понижава систолното и диастолното АН съответно със средно 11 и 7.2 mmHg.

Ендотелна функция

Според резултатите от няколко проучвания, консумацията на чай, червено вино, какао и соя може да подобри ендотелната функция както при пациенти с изявено ССЗ и мозъчносъдова болест (МСБ), така и при здрави доброволци без CC рискови фактори.

Chan и сътр. демонстрират в рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, че пероралните добавки с изофлавон (80 mg/ден), за повече от 12 седмици значимо възстановяват нивата на кръвоток-медиираната вазодилатация на брахиалната артерия (flow-mediated dilatation - FMD) при пациенти с предшестващ исхемичен инсулт.

Ефектът на червеното вино и неговите съставки (основно ресвератрол) върху сърдечносъдовото здраве е изследван в малко проучвания, като получените резултати за неговия остър/непосредствен ефект върху ендотелната функция са противоречиви.

Затова, поради неясния остър постпрандиален ефект, лекарите и диетолозите трябва да се въздържат да препоръчват консумацията на червено вино при високорискови популации.

Мета-анализ на Hooper и сътр. за действието на чая върху ендотелната функция показва положителен ефект на черния чай върху FMD от +3.40% (95% CI 1.85-4.95%) при хронична употреба и +1.70% (95% CI 0.17-3.57%) след непосредствен прием.

Резултатите от мета-анализ на девет проучвания (5 при здрави доброволци, 4 при пациенти след бъбречна трансплантация, с хронично бъбречно или ССЗ) за ефекта на чая (черен или зелен) показаха, че средният дневен прием на 500 ml чай (2-3 чаши) повишава с около 40% FMD в сравнение с базалната FMD (6.3%), измерена в плацебо условия.

Анализът на проучвания върху ефекта на консумацията на какаови напитки (съдържащи 176-185 mg/dl флаваноли), какао (821 mg флаваноли/ден за пет дни) или на шоколад с високо съдържание на какао (46-100 g/ден) върху СС рискови фактори показа, че те водят до увеличаване на бионаличността на NO и повишаване на FMD и имат доказан протективен ефект върху ендотелната функция.

Тромбоцитна функция

Резултатите от проучванията за ефекта на полифенолите върху тромбоцитната функция показват, че приемът на богатото на флаваноли какао значимо инхибира тромбоцитните агрегация и активация - 100 mg флаваноли намаляват с 3-11% тромбоцитната агрегация. Изчислено е, че ефектът на 100 g шоколад със 70% съдържание на какао е сравним с антиагрегантния ефекта на стандартна доза (около 80 mg) ацетилсалицилова киселина (ASA).

Консумацията на други богати на полифеноли храни като чай, кафе, червено вино или плодове не води до значимо повлияване на тромбоцитната функция. (ЕП)

За допълнителна информация:

Полифеноли и флавоноиди. МД, бр. 7, ноември 2012 www.spisaniemd.bg

За ползите от червеното вино, шоколадa, кафето и черния чай. МД, бр. 7, ноември 2012

Тъмният шоколад и какаото понижават холестерола. МД, бр. 1, февруари 2012

Натуралният шоколад намалява риска за фатални усложнения при цироза. МД, бр. 5, август 2010

Приемът на натурален шоколад. МД, бр. 5, август 2009

Блокче натурален шоколад на ден държи кардиолога далече. МД, бр. 7, септември 2007

Използван източник:

1. Habauzit V., Morand C. Evidence for a protective effect of polyphenols-containing foods on cardiovascular health. Ther Adv Chronic Dis. 2012;3(2):87-106 http://taj.sagepub.com/content/3/2/87.abstract