Нов инхибитор на тирозин киназа ефективен при non-Hodgkin лимфом


md 01/09/2013

Инхибиторът на тирозин киназата на Bruton – ibrutinib, е ефективен като самостоятелна терапия при рецидивиращ или рефрактерен мантелноклетъчен не-Ходжкинов лимфом (НХЛ), показаха резултати от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Мантелноклетъчният лимфом е подтип на НХЛ, който има инвазивен клиничен ход и лоша прогноза. Комбинираната химиотерапия и интезивната химиоимунотерапия, последвана от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.