Мутации и преживяемост при остра миелоидна левкемия


md 01/09/2013

Мутациите DNMT3A и NPM1, както и MLL транслокациите при остра миелоидна левкемия (ОМЛ) се асоциират с подобрена преживяемост на пациентите след високодозова индукционна терапия (cytarabine + daunorubicin 90/mg/m2 телесна повърхност), показаха резултати от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1, 2). Тези генетични промени при пациентите могат да се използват за стратификация […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.