МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/09/2013

Уважаеми колеги,

Този брой на MD e посветен на онкологията. Във връзка с това, бих искала да ви представя новата хипотеза на 85-годишния молекулярен биолог и генетик, лауреат на Нобелова награда за откриването на двойната спирала на ДНК - James Watson.

Според тази хипотеза, публикувана в списание Open Biology, приемът на хранителни добавки с антиоксиданти е повече вреден отколкото полезен, тъй като може да причинява, а не да предпазва от, развитието и прогресирането на инвазивните ракови заболявания...

Повишените нива на антиоксиданти в раковите клетки, според д-р Джеймс Уотсън, могат да бъдат причина за появата на резистентност към химио- и лъчетерапията.

Обяснението за всичко това е гениално просто - средствата, използвани за убиване на раковите клетки - йонизираща радиация, повечето от химиотерапевтиците и някои от таргетните антиканцерогенни терапии - водят, директно или косвено, до образуването на свободни кислородни радикали (ROS), които от своя страна блокират ключови стъпки в клетъчния цикъл и отключват апоптоза (програмирана клетъчна смърт).

Образуването на ROS създава хипоксична среда, в която раковите клетки претърпяват трансформация от епителиални до мезенхимни клетки (EMT).

Тези преобразувани клетки произвеждат ROS-разграждащи антиоксидантни протеини (глутатион, супероксидна дисмутаза, каталаза и тиредоксин), които блокират ефектите на антиканцерогенните терапии, смята д-р Уотсън. След като един злокачествен тумор развие резистентност към химиотерапия, той обичайно е сходно резистентен и към лъчетерапия.

В допълнение, трансформираните EMT ракови клетки произвеждат мезенхимни клетки, които притежават способността да се разсейват в други органи и системи и да образуват метастази в тях. Едва при метастазирането на тези клетки, повечето от злокачествените образувания стават животозастрашаващи.

Интересен факт, който подчертава д-р Уотсън е, че антидиабетното средство metformin притежава способността да убива мезенхимните стволови клетки. Данните от публикувано преди четири години проучване показаха, че metformin, добавен към химиотерапията, отключва удължена ремисия в експериментални модели на рак при мишки (Cancer Res. 2009;69:7507-7511).

Провеждащи се в момента клинични изпитвания ще предоставят доказателства дали добавянето на metformin към химиотерапията е свързано с допълнителни ползи, но данните при пациенти с диабет тип 2 показват, че лечението с този медикамент води до намалена заболеваемост от някои видове рак.

Ако тази теория е вярна, то медикаменти, които понижават нивата на антиоксидантите в раковите клетки, могат да се окажат ефективни антиканцерогенни средства.

Антиоксиданти, приемани като хранителни добавки, включително бета-каротен, витамини А, С и Е и селен, могат да имат вредни ефекти при пациентите с малигнени заболявания, обобщава д-р Уотсън (Watson J. Oxidants, antioxidants and the current incurability of metastatic cancers. Open Biol. 2013;2:120144 http://rsob.royalsocietypublishing.org/content/3/1/120144.full.pdf+html).

Вече повече от 10 години здравната реформа в България буксува в калта на политическата нерешителност, желанието за злоупотреби с публични средства и липсата на визия, пише в статия вестник Капитал (www.capital.bg), обобщавайки още:

Политиците не смеят да направят каквато и да било стъпка в този сектор, за да не предизвикат недоволството на избирателите си. Скорошен пример е съдбата на общинската болница в Девин, която затвори заради натрупаните дългове и след протестите на хората държавата наля 2 млн. в нея и я отвори, този път като държавна.

Не много оптимистичен е и резултатът от досегашното усвояване на средства от европейските фондове. Прост пример - в България има общо 40 скенера за магнитно резонансно изобразяване, те са разположени в държавни и частни болници и медицински центрове, но единствената болница за спешна медицина в държавата - Пирогов, не притежава такава апаратура.

В същото време с пари от ЕС бяха купени скенери на болниците в Лом, Сандански, Самоков, Разлог. В това на пръв поглед няма нищо лошо, проблемът е, че специалистите, които работят с тази апаратура, са изключително малко и има много места, където тя бездейства. По същия начин стои въпросът и с покупката на десетина линейни ускорители за лъчелечение.

Това са подаръци за болниците, от които те нямат нужда, защото те носят със себе си разходи за високоспециализиран персонал, ремонт, поддръжка. С парите за половината от тях можеше да се купи един гама-нож (бел. ред. система за стереотактична радиохирургия, GammaKnife) и българите да престанат да пътуват за операции до Турция.