Колко чест е обривът след лечение с amoxicillin на деца с инфекциозна мононуклеоза?01/09/2013

Честотата на обусловения от ampicillin/amoxicillin кожен обрив при пациентите с инфекциозна мононуклеоза е много по-ниска, отколкото се смяташе в миналото, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

Появата на кожен обрив при пациентите с причинена от Epstein-Barr вирус инфекциозна мононуклеоза (ИМН), лекувани с ampicillin, е описана за първи път през 60-те години на миналия век, когато е прието, че честотата му е 80 до 100%, като тези данни не са ревизирани оттогава.

Настоящото проучване е ретроспективно и включва данни от два специализирани педиатрични центъра в Израел. Участници са всички хоспитализирани деца, които са били с ИМН и с позитивни серологични тестове за вирус на Epstein-Barr.

От 238 деца, отговарящи на критериите за включване в изследването, 173 са лекувани с антибиотици. При 57 (32.9%) oт участниците на антибиотична терапия, е възникнал кожен обрив, в сравнение с 15 (23.1%) от неполучавалите антибактериално средство пациенти (р=0.156; несигнификантно!).

Amoxicillin е бил асоцииран с най-висока честота на индуциран от антибиотици обрив (29.5%), която обаче е значително по-ниска от докладваната в предишни проучвания за ampicillin честота от 90%, но е по-висока от вероятността за възникване на кожен обрив при прием на ampicillin/amoxicillin в общата популация, която се оценява на 5-10%.

Всеки един от следните симптоми: затруднено гълтане, възпалено гърло и субмандибуларна лимфаденопатия, е бил асоцииран с по-нисък риск за възникване на обрив след прием на антибиотик (р<0.05).

Възрастта, полът, етническият произход и анамнезата за атопични заболявания не са били свързани с появата на обрив при лечение с антибактериално средство. От параклиничните изследвания, само увеличеният брой на левкоцитите е бил по-често срещан при участниците, при които не е наблюдаван индуциран от антибиотика обрив (р=0.013).

На базата на тези резултати, авторите стигат до извода, че честотата на възникване на кожен обрив при лечение с перорален аминопеницилин (amoxicillin) на деца с инфекциозна мононуклеоза е много по-ниска отколкото се предполага. (ЗВ)

Използван източник:

1. Chovel-Sella A., Ben Tov A., Lahav E. et al. Incidence of rash after amoxicillin treatment in children with infectious mononucleosis. Pediatrics 2013 doi: 10.1542/peds.2012-1575 www.pediatrics.aappublications.org