Ivabradine трайно повлиява несъответната синусова тахикардия01/09/2013

Ivabradine значително намалява субективната симптоматика при пациентите с несъответна синусова тахикардия (inappropriate sinus tachycardia - IST), като в половината от случаите се постига напълно премахване на симптомите, показаха резултатите от италианско проучване, публикувани в списание Journal of the American College of Cardiology (JACC) (1).

Година по-късно друго проучване, публикувано в списание Pacing and Clinical Electrophysiology показва, че нормализирането на сърдечната честота (СЧ) и подобрението в качеството на живот на болните с IST се запазва и при дългосрочно проследяване (2).

IST е рядка форма на непароксизмална надкамерна тахикардия, която се характеризира с трайно повишение на СЧ в резултат на синусов механизъм, несъответстващ на физиологичните изисквания. Симптомите на заболяването варират, но често са изразени в значителна степен до инвалидизиращи. Лечението е симптоматично.

В първото цитирано проучване 21 пациенти със симптомна IST са рандомизирани на ivabradine 5 mg два пъти дневно или на плацебо и са проследени за шест седмици. Изходно и в края на изпитването са оценени СЧ и симптоматиката.

След прием на ivabradine участниците в активната група съобщават за намаление на симптоматиката с повече от 70% (относителен риск 0.25, p<0.001), като при 47% от тях оплакванията изчезват напълно. Тези ефекти са свързани и със значително намаление на СЧ в покой, при изправено положение, в рамките на 24-часово проследяване и при физическо усилие.

Приложението на ивабрадин е свързано и с изразено повишение на физическия капацитет. В тази група не са отчетени нежелани сърдечносъдови ефекти.

През 2013 година другата група автори изследва 24 души с диагностицирана IST. Всички участници приемат ivabradine 5-7.5 mg два пъти дневно в продължение на шест месеца. Оценката на ефикасността е чрез 24-часова Холтер ЕКГ и въпросници за субективната симптоматика.

Холтерните записи показват значително понижение на максималната, средната и минималната СЧ след шестмесечно лечение спрямо изходните стойности. Отговорите във въпросниците демонстрират съществено подобрение във физическото и психическо състояние. Не са описани случаи на тежка брадикардия или синкоп по време на терапията.

Интересно за отбелязване е, че пациентите в това проучване са помолени да спрат терапията с ivabradine след едногодишно приложение. Само 10 от тях се съгласяват да преустановят приема на медикамента. Месец по-късно тези участници са оценени отново чрез Холтер ЕКГ и отговор на въпросници и се установява, че едва при двама от тях симптомите рецидивират и критериите за IST са изпълнени.

Традиционно бета-блокерите (ВВ) и недихидропиридиновите калциеви антагонисти са използвани за лечение на IST. Тази практика не е подкрепена от солидни клинични доказателства и обикновено не е особено ефективна. Основният недостатък на тези лекарствени средства е, че те често са труднопоносими като терапия, поради неприемливи странични ефекти.

Ivabradine е селективен инхибитор на If каналите в синусовия възел. Медикаментът намалява СЧ, без да повлиява миокардния контрактилитет и артериалното налягане. Според първоначални резултати от клинични проучвания, ivabradine демострира значителна ефективност при повлияването на симптоматиката при пациентите с IST, като описаното въздействието се задържа във времето. (ЯС)

Използвани източници:

1. Cappato R., Castelvecchio S., Ricci C. et al. Clinical efficacy of ivabradine in patients with inappropriate sinus tachycardia: a prospective, randomized, placebo-controlled, double-blind, crossover evaluation. J Am Coll Cardiol. 2012;60(15):1323-1329 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1358179

2. Benezet-Mazuecos J., Rubio J., Farre J. et al. Long-term outcomes of ivabradine in inappropriate sinus tachycardia patients: appropriate efficacy or inappropriate patients. Pacing Clin Electrophysiol 2013; 36(7):830-836 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pace.12118/abstract