Генетично насочена фракционирана терапия на онкологичните заболявания


md 01/09/2013

Индивидуализираното лечение, съответстващо на молекулния профил на тумора, е нова надежда за пациентите с онкологични заболявания. Това е възможно чрез изследването на генетичните и молекулярните промени, които са уникални за всеки отделен малигном и провеждането на генетично насочена фракционирана терапия (1). Настоящият подход при тези болни се базира на агресивни режими на конвенционална химиотерапия, които […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.