FDA ограничи приложението на MgSO401/09/2013

Магнезиевият сулфат (MgSO4) да не се прилага за по-продължителен период от 5-7 дни при бременни с данни за преждевременно раждане, тъй като може да доведе до ниски нива на калций и проблеми в костното развитие на плода (остеопения и фрактури) (1). MgSO4 се използва за превенция и терапия на пристъпи при пре-еклампсия и еклампсия.

FDA препоръчва MgSO4 да се използва по време на бременността само при наличието на ясни индикации и да се прилага само в болнични условия от квалифициран персонал.

Решението на регулаторния орган е в резултат на 18 случая, съобщени в системата за докладване на нeжелани странични ефекти (Adverse Еvent Reporting System - AERS), за нарушения в костната структура на скелета на новородени (остеопения с фрактури на ребра и дълги кости), които са имали експозиция на MgSO4 in utero. При всичките случаи медикаментът е прилаган за токолиза за период от средно 9.6 седмици (8-12 седмици).

Използван източник:

1. FDA recommends against prolonged use of magnesium sulfate to stop pre-term labor due to bone changes in exposed babies www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm353333.htm