Аmlodipine и lisinopril – ефективна комбинация за терапия на АХ


md 01/09/2013

Приложението на фиксирана комбинация от блокера на калциевите канали (ССВ) amlodipine и инхибитора на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEI) lisinopril постига по-ефективно понижение на артериалното налягане, с по-ниска честота на странични ефекти и с по-силно изразен органопротективен ефект, отколкото приема на всеки един от двата медикамента поотделно (1, 2, 3). Комбинирана терапия на АХ При по-голяма част […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.