Абдоминалното затлъстяване повишава риска за остър панкреатит01/09/2013

Абдоминалното затлъстяване, но не и повишеният индекс на телесната маса (ИТМ), е независим рисков фактор за развитието на остър панкреатит, показаха резултати от проучване, публикувани в списание American Journal of Gastroenterology (1).

Острият панкреатит е животозастрашаващо състояние, което в 10-20% от случаите прогресира до мултиорганна недостатъчност с висока смъртност.

Абдоминалното (висцералното) затлъстяване се асоциира със системни възпалителни промени - увеличаване на различни проинфламаторни цитокини, тумор-некротизиращ фактор-алфа (TNF-alpha) и интерлевкин-6. Доказано е, че те играят важна роля в патогенезата на острия панкреатит в експериментални модели.

В досегашни мета-анализи по темата, единствено високият ИТМ е изследван като рисков фактор, без да се търси връзка с висцералното затлъстяване.

В популационно-базираното проспективно проучване са използвани данни от два шведски регистъра (Swedish Mammography Cohort и Cohort of Swedish Men), като се търси връзка между обиколката на талията (висцерална адипозност) и ИТМ (обща адипозност) с риска за възникване на първи епизод на остър панкреатит (неговата тежест е дефинирана като болничен престой >14 дни, вътреболнична смъртност или смъртност до 30-ия ден след изписването от стационарното заведение).

За 12 години са изследвани общо 65 158 пациенти на възраст от 46 до 84 години и са регистрирани 424 случая с първи остър панкреатит. При коремна обиколка над 105 cm, рискът за остър панкреатит нараства 2.37 пъти, в сравнение с пациентите с обиколка от 75.1 до 85 cm. Тази връзка се запазва, независимо от вида на острия панкреатит - холелитиазен или нехолелитиазен.

Резултатите остават непроменени и при стратифициране на резултатите според пола или тежестта на острия панкреатит. Проучването не доказва връзка между стойността на ИТМ и риска за поява на заболяването. (ОИ)

Използван източник:

1. Sadr-Azodi O., Orsini N., Andren-Sandberg А. et al. Abdominal and total adiposity and the risk of acute pancreatitis: a population-based prospective cohort study. Am J Gastroenterol 2013; 108:133-139; doi: 10.1038/ajg.2012.381 www.nature.com/ajg/journal/v108/n1/pdf/ajg2012381a.pdf